KÜNYE

Peyniraltı Edebiyatı ISSN: 2147-9755

Genel Yayın Yönetmeni
Selim Bektaş

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Gamze Yeşildağ

Editörler

Öykü ve Düzyazı

Gamze Yeşildağ
Selim Bektaş
Oğuzhan Yeşiltuna
Emre Kundakçı

Şiir
Alp Yenibalcı

Redaksiyon
Oğuzhan Yeşiltuna

Tasarım
Gamze Yeşildağ