KÜNYE

Peyniraltı Edebiyatı ISSN: 2147-9755

Genel Yayın Yönetmeni
Selim Bektaş

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Gamze Yeşildağ

Editörler

Öykü ve Düzyazı

Gamze Yeşildağ
Selim Bektaş
Emre Kundakçı

Şiir
Ali İhsan Bayır

Tasarım
Gamze Yeşildağ