Lady Lazarus: Sylvia Plath ve Kendini Öldürme Sanatı – CAHİT KAYA

        Slyvia Plath, 1962’de, Peter Orr’a verdiği bir demeçte sanat yapıtının deneyim ve duygudan beslenmesi gerektiğini vurgular. Ama sanatçının bunu yaparken, yapıtı üzerinde tam bir kontolünün olması ve bununla yapıtı manipüle edebilmesinden bahseder. Artistik kontrol diyebileceğimiz bu mekanizmayla eserin bir sayıklamaya dönüşmesi engellenir ve sanatçı neyi nasıl ifade edebileceğinin gücünü elinde tutar. İncelenen şiiri Bayan Lazarus’ta kendi kişisel deneyiminden, duygularından en önemlisi de isyanından beslenir. Şiirdeki allusion’lar ve açık tarihsel imlemeler, onun şiiri üzerindeki estetiksel gücünü ve bağlamı koparmadan deneyimlerini tarihle ilişkilendirmesi onun bu artistik kontrolüne yorulabilir.    …

Neşeli Bir İroni: Sevgi Soysal Edebiyatı – SEVAL ŞAHİN

“Sevgi Soysal edebiyatı, neşeli ironisiyle Türkçe edebiyatta kendine özel bir yer edinmiş, her daim araştırılmaya, araştırıldıkça yeni şeyler bulunmaya davet eden bir yapıya sahip.” Sevgi Soysal edebiyatı Türkçe’nin kurgusal evreninde anlatım teknikleri açısından farklı bir yere sahiptir. Tante Rosa’dan Şafak’a, makalelere kadar anlatının kurgulanmasında ortaya koyduğu tekniklerde yaratıcı bir bakış açısıyla karşı karşıya kalırız. Tante Rosa’da parçalı anlatılar şeklinde kurguladığı bir kadının çocukluktan ölümüne uzanan çizgisini zamanın farklı anlarına odaklanarak yapar. Rosa’nın özlemleri, düşünceleri, kendi kendine konuşmalar, iç çekişleri, sakarlıkları, hayatı çok sevmesi fakat yaşama acemisi halleri kimi zaman bir…

Sabahattin Ali, Bir Köprü – SEMİH GÜMÜŞ

“Sabahattin Ali ile birlikte öykücülüğümüz kendine yeni bir dolaşım kanalı bulur. …sıradan insanların yaşantılarını çıkış noktası olarak aldığı, döneminin öykü anlayışını değişmeye zorladığı ve kendinden sonra gelen öykücülere yeni bir öykü kalıtı bıraktığı öne sürülebilir…” Sabahattin Ali’nin edebiyatımızda başkalarına benzemez, ayrıksı bir yeri varsa, bunu onun öykücülüğümüzün çağdaşlaşma yönseminin başlangıcıyla olgunluk dönemi arasında, kendine özgü, sağlam bir köprü oluşunda aramak gerekir. Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile belirgin bir çizgi oluşturan memleket öykücülüğü, Sadri Ertem’de sert biçimler kazandıktan sonra, Sabahattin Ali’de yenilenir. Sabahattin Ali ile birlikte…